Colofon
De informatie op deze website is in opdracht van de PO-Raad in een samenwerking tussen Cito en SLO tot stand gekomen. De uitwerkingen maken deel uit van een uitgebreider traject binnen het SLO-project ‘Leren rekenen met perspectief’.
Auteurs Met medewerking van Met dank aan

Anneke Noteboom

Wim Spek

Marlies van der Burg (Spring)

Sabine Lit

Sylvia van Os

Bronja Versteeg (Giralisgroep/SLO)

Magda van der Wulp (Spring)

Iris van Gulik

Victor Schmidt (SLO)

Ria van de Vorle (SLO)

Monica Wijers (Fisme)

Alle uitgeverijen van de rekenmethodes voor het beschikbaar stellen van voorbeeldopgaven.