Doelen bij 1F
De referentieniveaus 1F en 1S zijn geformuleerd voor rekenen-wiskunde einde basisonderwijs. Kinderen die 1F halen, kunnen drempelloos doorstromen in het vmbo-kb en vmbo-bb.
Kinderen die 1S halen, kunnen zonder problemen starten in vmbo-t of vmbo-gt.
Een grote groep kinderen kan veel meer dan 1S. Zij gaan naar havo en vwo.

De formuleringen van 1F en 1S zijn compact en vaak voorbeeldmatig, de beschrijving is niet voldoende om de onderwijspraktijk op af te stemmen. Daarom zijn doelen geformuleerd bij 1F, geïllustreerd met voorbeelden die aansluiten bij het rekenonderwijs in de basisschool en de leerlijnen en indelingen die gebruikt worden in rekenmethodes en toetsen. De doelen voor 1F staan per rekendomein in de onderstaande tabel beschreven. Tevens is te zien onder welk subdomein van de referentieniveaus deze doelen vallen. Klik voor de inhoud op het betreffende rekendomein*.

Domeinen van de Referentieniveaus Doelen bij 1F einde basisonderwijs
1

Getallen

01

Getallen en getalrelaties

02 Basisoperaties

03 Hoofdrekenen/handig rekenen

04 Bewerkingen 

05 Rekenmachine

18 Wiskundig inzicht en handelen

2

Verhoudingen

06 Breuken

07 Procenten

08 Verhoudingen

3

Meten/Meetkunde

09

Geld

10 Tijd

11 Lengte/omtrek

12 Oppervlakte

13 Inhoud

14 Gewicht

15 Temperatuur

16 Meetkunde

4

Verbanden

17

Tabellen en grafieken

 

Downloads: