02 Basisoperaties

SPLITSEN, OPTELLEN, AFTREKKEN, VERMENIGVULDIGEN, DELEN, AUTOMATISEREN EN MEMORISEREN* (zonder kladpapier)

Splitsingen, optellingen en aftrekkingen onder 20 uit het hoofd kennen.

Producten uit de tafels van vermenigvuldiging (tot en met 10) uit het hoofd kennen.

Uit het hoofd vlot kunnen optellen en aftrekken onder 100, ook met eenvoudige kommagetallen.

Delingen uit de tafels (tot en met 10) uitrekenen.

Uit het hoofd kunnen vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000 en kunnen delen door 10, 100 en 1000, ook bij eenvoudige kommagetallen.

Uit het hoofd berekenen van optellingen, aftrekkingen, vermenigvuldigingen en delingen naar analogie (met beperkt aantal nullen).

* Cito gaat in de Leerlingvolgsysteemtoetsen en PPON-afnames uit van een uitrekentijd van 7 seconden per opgave. We maken hier geen onderscheid tussen automatiseren (vlot binnen enkele seconden berekenen) en memoriseren (direct weten)