03 Hoofdrekenen/handig rekenen

OPTELLEN EN AFTREKKEN (notaties op papier zijn toegestaan*)
Handig en efficiënt optellen waarbij een doelmatige oplossingsmanier wordt gekozen op basis van inzicht in de eigenschappen van bewerkingen en in de structuur van getallen. Dit met eenvoudige getallen die zich specifiek voor de oplossingsstrategieën lenen: verwisselen, hergroeperen, compenseren, rijgen, splitsen. Zonder rekenmachine, notaties op papier zijn toegestaan.

Handig, efficiënt aftrekken waarbij een doelmatige oplossingsmanier wordt gekozen op basis van inzicht in de eigenschappen van bewerkingen en in de structuur van getallen. Dit met eenvoudige getallen die zich specifiek voor de oplossingsstrategieën lenen: hergroeperen, hergroeperen en samennemen, verschil bepalen/aanvullen, compenseren, rijgen. Zonder rekenmachine, notaties op papier zijn toegestaan.

Globaal kunnen optellen en aftrekken (schattend rekenen) als controle voor rekenen op de rekenmachine of als een globaal antwoord voldoet in de context met getallen die zich hiervoor lenen. Notaties op papier zijn toegestaan.

VERMENIGVULDIGEN EN DELEN (notaties op papier zijn toegestaan*)
Handig en efficiënt vermenigvuldigen waarbij een doelmatige oplossingsmanier wordt gekozen op basis van inzicht in de eigenschappen van bewerkingen en in de structuur van getallen. Dit met eenvoudige getallen die zich specifiek voor de oplossingsstrategieën lenen: verwisselen, hergroeperen, samennemen, compenseren, splitsen, (herhaald) verdubbelen, halveren. Zonder rekenmachine, notaties op papier zijn toegestaan.

Handig en efficiënt delen waarbij een doelmatige oplossingsmanier wordt gekozen op basis van inzicht in de eigenschappen van bewerkingen en in de structuur van getallen. Dit met eenvoudige getallen die zich specifiek voor de oplossingsstrategieën lenen: splitsen, compenseren, delen als inverse van vermenigvuldigen, delen met rest. Zonder rekenmachine, notaties op papier zijn toegestaan.

Globaal kunnen vermenigvuldigen en delen (schattend rekenen) als controle voor rekenen op de rekenmachine of als een globaal antwoord voldoet in de context met getallen die zich hiervoor lenen. Notaties op papier zijn toegestaan.

* Bij de Leerlingvolgsysteemtoetsen en bij PPON-afnames van het Cito mogen kinderen bij deze hoofdrekenopgaven geen uitrekenpapier gebruiken Dit komt mede door het feit dat anders niet nagegaan kan worden in hoeverre kinderen handige oplossingsmanieren hebben gebruikt, immers het toepassen van andere procedures levert meer rekenwerk op en grotere kans op fouten. Toch kan het zijn dat de kinderen dergelijke opgaven met een enkele notitie op papier beter maken, omdat het geheugen minder belast wordt. Het lijkt niet nodig dit uit het hoofd te moeten kunnen. Daarom geven we hier aan dat het met tussennotaties op papier mag.