04 Bewerkingen

OPTELLEN EN AFTREKKEN (Notaties op papier toegestaan*)

Kunnen optellen en aftrekken (waaronder ook verschil bepalen) met getallen onder ±1000. Procedures kunnen zijn: rijgen, splitsen, handig rekenen, kolomsgewijs rekenen, cijferen. Zonder rekenmachine, notaties op papier zijn toegestaan.

Kunnen optellen en aftrekken (waaronder ook verschil bepalen) van grotere getallen boven ±1000 en kommagetallen. Procedures kunnen zijn: rijgen, splitsen, hoofdrekenen, cijferen of oplossen met de rekenmachine.

Globaal schattend kunnen optellen/aftrekken als controle voor rekenen op de rekenmachine of als een globaal antwoord voldoet in de context met getallen die zich hiervoor lenen. Notaties op papier zijn toegestaan.

VERMENIGVULDIGEN EN DELEN (Notaties op papier toegestaan*)
Vermenigvuldigen van een getal met één cijfer met een getal met twee of drie cijfers; Vermenigvuldigen van getal van twee cijfers met een getal met twee cijfers. Procedures kunnen zijn: splitsen, handig rekenen, vormen van kolomsgewijs rekenen, cijferen. Zonder rekenmachine, notaties op papier zijn toegestaan.

Vermenigvuldigen in toepassingssituaties en met grotere getallen en kommagetallen met behulp van eigen procedures of de rekenmachine.

Globaal schattend kunnen vermenigvuldigen als controle voor rekenen op de rekenmachine of als een globaal antwoord voldoet in de context met getallen die zich hiervoor lenen. Notaties op papier zijn toegestaan.

Getallen met maximaal drie cijfers delen door een getal met maximaal 2 cijfers, al dan niet met een rest. Dit kan via opvermenigvuldigen, de verdeeleigenschap, een vorm van kolomsgewijs delen of cijferend delen. In principe zonder de rekenmachine. Notaties op papier zijn toegestaan.

Delen in toepassingssituaties en met grotere getallen en kommagetallen volgens eigen gekozen procedures (notaties zijn toegestaan) of met behulp van de rekenmachine.

Globaal schattend kunnen delen als controle voor rekenen op de rekenmachine of als een globaal antwoord voldoet in de context met getallen die zich hiervoor lenen. Notaties op papier zijn toegestaan.