07 Procenten

PROCENTEN

Elementair inzicht hebben in procenten en percentages. Percentage zien als: a. verhouding, b. deel/verdeling van geheel of hoeveelheid, c. rente, korting of winst vooral in toepassingssituaties.

Percentages precies en globaal schattend kunnen aflezen en kunnen inkleuren in een ingedeeld cirkeldiagram en strook.

Percentages van een verdeling kunnen optellen en aanvullen tot 100% (het complement kunnen berekenen).

Berekeningen uitvoeren met eenvoudige percentages en mooie getallen via het rekenen met breuken, verhoudingen of via de
1%-regel, met name in contextsituaties: korting/winst/rente berekenen én nieuwe bedrag/aantal berekenen. Dit zowel precies als globaal (via afronden).

Op basis van eenvoudige ronde getallen in een context, het percentage berekenen (hoeveel procent winst/verlies/toename).

Eenvoudige en veel voorkomende percentages kunnen omzetten in: a. een verhouding, b. een breuk, c. een kommagetal.

Alle hele percentages tot 100% kunnen omzetten in honderdsten (als breuk en als kommagetal) en omgekeerd.