Inhoudelijk leiderschap
Bij het ontwikkelen van schoolbeleid is initiatief en sturing nodig. Het realiseren van inhoudelijk beleid vraagt leiderschap: van de directeur maar ook van andere ‘leiders’ middels gedeeld of verdeeld leiderschap in de school.

Het belang van collectief leren is groot.

Downloads: