Keuzes en afspraken
Binnen een school impliceert inhoudelijk beleid het maken van keuzes. Die keuzes zijn van verschillende orde. Kiezen voor welke leerlingen het aanpassen van doelen en inhoud wenselijk zou zijn, is iets anders dan bedenken welke vragen je morgen aan Sanne zult gaan stellen bij de breukenopgave. De eerste is een keus die van belang is voor de hele school en de andere is van belang in één groep bij één leerling.
Directie, team of leerkracht hebben verschillende taken en rollen. In elk van die rollen worden andere soort keuzes gemaakt. Leerkrachten, team en directie vervullen bij het werken aan inhoudelijk beleid rollen met betrekking tot:
  • het aanbod voor de school in haar geheel (het mesoniveau)
  • de leerstof voor een groep gedurende het hele schooljaar (meso-/microniveau)
  • de leerstof voor een (deel)groep, zoals een niveaugroep, projectgroep of remediëringsgroep, een lessenserie (microniveau)
  • een les (microniveau)
  • een interventie tijdens een les (nanoniveau).