Samenhang
Werken aan inhoudelijk beleid voor de aanpak van rekenaars met specifieke onderwijsbehoeften kan niet los worden gezien van andere ontwikkelingen die in de school plaatsvinden. Misschien is de school bijvoorbeeld bezig met het realiseren van (aspecten van) adaptief onderwijs of met het invoeren van kwaliteitszorg, met het effectiever maken van instructies, het opzetten van beleid voor rugzakleerlingen, of met de voorbereiding op passend onderwijs. In al die gevallen is het raadzaam om het beleid voor de aanpak van zwakke rekenaars daarin mee te nemen. Niet alleen is dan de kans op rendement groter, ook voor het team is het herkennen van samenhang meer motiverend dan aandacht en tijd te moeten verdelen over veel kleine onderwerpen.