Realiseren

Gesprek met de leerling(en)

Bespreek met de leerlingen die gaan werken aan doelen bij 1F waarom zij hiervoor in aanmerking komen, wat er precies van hen verlangd wordt, wat ze mogen en moeten. Gesprekspunten kunnen zijn:
  • waarom deelnemen: weer leren en met plezier rekenen
  • de opzet van het programma: niet alles hoeven volgen en maken
  • belang van ook deelname aan groepsactiviteiten en de inhoud daarvan voor hen
  • de instructiemomenten
  • het plannen van de te maken taken
  • verwachtingen van en eisen aan de leerlingen
  • afspraken over zelfstandig (samen)werken
  • (zin van) samenwerken met de andere leerlingen
  • het nakijken van het gemaakte werk
  • (na)bespreken en evalueren van het werken, het gemaakte werk gerelateerd aan de vooraf gestelde doelen

Toetsen en rapportage

Net als bij de andere leerlingen moet het werk van de ‘zorgleerlingen’ worden beoordeeld. Het accent van de beoordeling ligt bij deze leerlingen op de prestaties op eigen niveau. Hoe zijn de resultaten op toetsen die het actuele onderwijsaanbod toetsen? Behalen de leerlingen de doelen die referentieniveau 1F concretiseren?
In de rapportage en de communicatie naar ouders moet helder zijn dan de beoordeling niet een beoordeling is ten opzichte van het gemiddelde maar ten opzichte van de aangepaste doelen behorend bij 1F.