Wie doet wat
Aanpassen van doelen en inhouden (b)lijkt een goede oplossing om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van zwakke rekenaars. Het aanpassen van de leerlijn doe je niet zomaar. Er zijn veel verschillende mensen betrokken bij deze aanpassing.
 Van belang is te bepalen wie welke rol vervult.

  • Wat doet de leerkracht?
  • Wat doet de IB-er?
  • Wat doen ze samen?
  • Wanneer is afstemming nodig en met wie
  • Wanneer is het van belang om met het hele team beslissingen te nemen?
  • Welke rol heeft de directeur
  • Wat is de taakverdeling met de RT-er?
  • Wie neemt welk inhoudelijk leiderschap voor zijn rekening?

En niet te vergeten:

  • Welke rol krijgt de leerling zelf en de ouder in dit proces?