Bouwcoördinator
De bouwcoördinator stimuleert het samenwerken met collega’s op de werkvloer door het werken met 1F op de agenda van het bouwoverleg te zetten.

Collega’s van de bovenbouw, zeker als er parallelgroepen zijn, kunnen elkaar tot steun zijn bij allerlei praktische vragen. De bouwcoördinator bevordert bijvoorbeeld het afstemmen van manieren van uitleggen, het bedenken van passende voorbeelden, het (groepsoverstijgend) clusteren van instructiegroepjes en uitruilen en onderwerpen verdelen. Op deze manier wordt gewerkt aan een doorgaande lijn in de school. Zie voor meer informatie de toelichting op de verschillende organisatievormen hieronder.

Tip: vaak wordt er door leerkrachten in verschillende groepen al ‘geëxperimenteerd’ met eigen leerlijnen. Het is belangrijk om daar één schoolaanpak van te maken. Dan is het voor de leerkrachten, leerlingen en ouders duidelijk op welke manier de school omgaat met kinderen die werken aan doelen bij 1F. Daarnaast kan de bouwcoördinator een signalerende functie hebben. Ervaringen en knelpunten van collega’s in het werken met de doelen bij 1F kunnen ingebracht worden in het management(team). Op grond daarvan kunnen beleidsbeslissingen genomen worden.