Begeleiding in een ankergroep

Voor de zwakke leerlingen uit verschillende groepen worden wekelijks een of meer gezamenlijke momenten georganiseerd waarin gewerkt wordt aan de Referentieniveau 1F.

Voordelen:

  • Elk kind wil ervaren dat de eigenheid en de eigen mogelijkheden worden herkend en erkend. Mee mogen doen met een groep andere leerlingen die moeite hebben met leren rekenen kan daarvan een uiting zijn.
  • Om effectief te kunnen leren is het nodig eigen ideeën, oplossingen en aanpakken te verwoorden en te toetsen aan die van anderen. Er is interactie mogelijk tijdens instructie en verwerking.
  • Het is belangrijk dat leerlingen een evenwichtig en realistisch zelfbeeld ontwikkelen. Een zwakke rekenaar die zich alleen kan afmeten aan leeftijdgenoten kan een vertekend beeld krijgen van de eigen competenties. Dat kan leiden tot faalangstig of juist nonchalant (leer)gedrag. Wie ervaart dat er anderen zijn die ook moeite hebben met rekenen, leert de eigen grenzen (her)kennen, maar wordt ook uitgedaagd om het beste van zichzelf te laten zien.
  • De mogelijkheid dieper in te gaan op aangeboden onderwerpen en aangesneden problemen.
  • De groepsleerkrachten worden ontlast van (een deel van) de inhoudelijke instructie aan deze leerlingen
  • Een specialist verzorgt de begeleiding.
  • Door aanbieden van ankerstof werken leerlingen aan het meest essentiële

Nadelen:

  • De groepsleerkracht staat verder af van de begeleiding aan deze leerling(en). Er is goede overdracht nodig.
  • De leerkracht vergroot haar handelingsbekwaamheid niet.
  • De organisatie blijft niet beperkt tot de eigen groep. Rekentijden moeten op elkaar worden aangepast.