Begeleiding door de groepsleerkracht in de groep

De groepsleerkracht verzorgt de instructie en hulp aan de zwakke rekenaar(s) zelf in de eigen groep.
De leerling werkt op eigen niveau aan de Referentieniveau 1F in de klas; doet soms mee met de groepsinstructie, afhankelijk van het onderwerp.

Voordelen:

  • De leerkracht als eerstverantwoordelijk voor het onderwijs aan deze leerling(en) is direct betrokken. De leerkracht kan diagnostisch onderwijzen en heeft optimale flexibiliteit in organisatie en inhoud van de hulp.
  • De leerkracht werkt aan het vergroten van haar handelingsbekwaamheid op het gebied van klassenmanagement en didactiek.
  • De organisatie van de hulp blijft binnen de groep en is relatief eenvoudig.
  • De leerling kan binnen zijn of haar eigen groep blijven.

Nadelen:

  • Als de leerling de enige leerling is binnen de groep die werkt aan de doelen bij 1F dan kan het in de groep een uitzonderingspositie krijgen. Een zwakke rekenaar die zich alleen kan afmeten aan leeftijdgenoten kan een vertekend beeld krijgen van de eigen competenties. Dat kan leiden tot faalangstig of juist nonchalant (leer)gedrag. Of een leerling zich een uitzondering voelt zou niet zozeer af moeten hangen van een organisatievorm, maar van de mate waarin de leraar de leerling als uitzondering behandelt, dus meer van het pedagogisch klimaat en de kwaliteit van de interactie. In een school waar niet alle kinderen steeds hetzelfde hoeven te doen is een leerling niet zo snel een uitzondering. Ook de doelen waaraan een kind werkt en de manier waarop resultaten worden beoordeelt bepalen het effect op de leerling. Ga je uit van het tekort, of van demogelijkheden en pas je daarop de doelen aan, zodat er toch resultaten te behalen zijn?
  • Om effectief te kunnen leren is het nodig eigen ideeën, oplossingen en aanpakken te verwoorden en te toetsen aan die van anderen. Er is weinig interactie mogelijk in de instructie en verwerking.
  • De groepsleerkracht is zwaarder belast omdat de leerkracht voor deze leerling(en) structureel tijd moet vrij maken voor instructie en hulp.
  • De leerkracht heeft meer voorbereidingstijd nodig omdat deze leerling(en) ander onderwijsaanbod krijgt.