Begeleiding van de RT-er buiten de groep

De zorgleerling gaat voor individuele begeleiding naar een RT-er buiten de groep.

Voordelen:

  • De groepsleerkracht van de zorgleerling wordt ontlast van (een deel van) de inhoudelijke instructie aan deze leerlingen.
  • De organisatie van RT-tijden is redelijk eenvoudig. De druk op de klassenorganisatie is laag.
  • Een specialist verzorgt de begeleiding.

Nadelen:

  • Als de leerling de enige leerling is binnen de groep die werkt aan de doelen bij 1F dan kan het in de groep een uitzonderingspositie krijgen. Een zwakke rekenaar die zich alleen kan afmeten aan leeftijdgenoten kan een vertekend beeld krijgen van de eigen competenties. Dat kan leiden tot faalangstig of juist nonchalant (leer)gedrag. Of een leerling zich een uitzondering voelt zou niet zozeer af moeten hangen van een organisatievorm, maar van de mate waarin de leraar de leerling als uitzondering behandelt, dus meer van het pedagogisch klimaat en de kwaliteit van de interactie. In een school waar niet alle kinderen steeds hetzelfde hoeven te doen is een leerling niet zo snel een uitzondering. Ook de doelen waaraan een kind werkt en de manier waarop resultaten worden beoordeelt bepalen het effect op de leerling. Ga je uit van het tekort, of van demogelijkheden en pas je daarop de doelen aan, zodat er toch resultaten te behalen zijn?
  • Om effectief te kunnen leren is het nodig eigen ideeën, oplossingen en aanpakken te verwoorden en te toetsen aan die van anderen. Er is weinig interactie mogelijk in de instructie en verwerking. 
  • De groepsleerkracht staat verder af van de begeleiding aan deze leerling(en). Er is goede overdracht nodig.
  • De groepsleerkracht vergroot haar handelingsbekwaamheid niet.