Begeleiding van de RT-er in de groep

De RT-er komt in de groep om instructie en hulp te geven aan de zwakke rekenaars.

Voordelen:

  • De leerkracht als eerstverantwoordelijk voor het onderwijs aan deze leerling(en) is dichtbij. De leerkracht ziet en hoort wat de RT-er aan begeleiding biedt en kan daar in haar onderwijs op inspelen.
  • De organisatie van de hulp blijft binnen de groep en is relatief eenvoudig.
  • De leerling kan binnen zijn of haar eigen groep blijven.
  • De groepsleerkrachten worden ontlast van (een deel van) de inhoudelijke instructie aan deze leerlingen
  • Een specialist verzorgt de begeleiding

Nadelen:

  • Als de leerling de enige leerling is binnen de groep die werkt aan de doelen bij 1F dan kan het in de groep een uitzonderingspositie krijgen. Een zwakke rekenaar die zich alleen kan afmeten aan leeftijdgenoten kan een vertekend beeld krijgen van de eigen competenties. Dat kan leiden tot faalangstig of juist nonchalant (leer)gedrag. Of een leerling zich een uitzondering voelt zou niet zozeer af moeten hangen van een organisatievorm, maar van de mate waarin de leraar de leerling als uitzondering behandelt, dus meer van het pedagogisch klimaat en de kwaliteit van de interactie. In een school waar niet alle kinderen steeds hetzelfde hoeven te doen is een leerling niet zo snel een uitzondering. Ook de doelen waaraan een kind werkt en de manier waarop resultaten worden beoordeelt bepalen het effect op de leerling. Ga je uit van het tekort, of van demogelijkheden en pas je daarop de doelen aan, zodat er toch resultaten te behalen zijn?
  • Om effectief te kunnen leren is het nodig eigen ideeën, oplossingen en aanpakken te verwoorden en te toetsen aan die van anderen. Er is weinig interactie mogelijk in de instructie en verwerking.
  • De groepsleerkracht vergroot haar handelingsbekwaamheid