Directie
De directie werkt planmatig aan onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling. De beslissing om met aangepaste doelen en inhouden te gaan werken wordt door de directie , het MT (inclusief de IB-er) beleidsmatig voorbereid/ uitgewerkt.
De directie heeft daarnaast als taak de nodige ondersteuning en facilitering te bieden en leerkrachten te motiveren bij het werken in de groep aan de doelen bij 1F. In het kader van de kwaliteitszorg zal de directeur regelmatig de werkwijze evalueren en bijstellen.
Meer informatie: