Intern begeleider
De intern begeleider begeleidt de leerkracht als specialist in de zorg. De IB-er is nauw betrokken bij het selecteren van de leerlingen die in aanmerking komen voor het werken aan referentieniveau 1F, bij het bepalen van de onderwijsbehoeften van de betreffende leerlingen en bij het coachen en begeleiden van leerkrachten bij de uitvoering daarvan.
Een ontwikkelperspectief formuleren voor het einde van de basisschool, haalbare en concrete tussendoelen formuleren is daarbij een middel om doelgericht te blijven werken. Daarnaast vraag de onderwijsinspectie om de invulling van de specifieke leerlijn grondig te onderbouwen.

Zie voor de eisen die de onderwijsinspectie stelt: hoofdstuk 5 van 'Analyse en waarderingen van opbrengsten' van de onderwijsinspectie over de eisen aan het aanbod aan leerlingen met een ontwikkelingsperspectief.

De intern begeleider speelt ook een schakelrol in de  contacten met externe hulpverleners en de ouders. Tot slot kan de intern begeleider een rol hebben in de schoolontwikkeling en beleid maken op dit terrein.

Tip: op schoolniveau is het goed om een protocol op te stellen met de afspraken die er schoolbreed te maken zijn over leerlingen die in aanmerking komen voor werken aan 1F, het moment waarop de verschillende betrokkenen ingeschakeld worden, wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn, de invulling van de eigen leerlijn, de wijze van evalueren, etc.