Ouders
De ouders zijn een belangrijke informatiebron als het gaat om succesvolle aanpak voor hun kind. Zij kunnen met hun thuiservaringen zinvolle informatie geven waarmee  zo goed mogelijk aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van hun kind.
De ouders van de leerling zijn een belangrijke partij in de besluitvorming om te gaan werken aan de doelen bij referentieniveau 1F met hun kind. Het is belangrijk om de ouders goed te informeren over:
  • de rekenresultaten (in grote lijnen) tot dan toe
  • de reden van school om te komen tot dit voorstel
  • het rekenaanbod voor hun kind, de beoogde doelen en de werkwijze bij het werken met referentieniveau 1F
  • het effect: weer met plezier leren rekenen
  • het perspectief voor de leerling en de eisen die het voortgezet onderwijs stelt