Rekencoördinator
In de scholen waar een rekencoördinator aanwezig is kan deze als ‘inhoudelijk kartrekker’ fungeren en daarmee een deel van het inhoudelijk leiderschap op zich nemen. De rekencoördinator kan meedenken over de manier waarop beleid vormgegeven wordt op de school m.b.t. het werken met 1F  en wat daarvoor eventueel nog aan vakinhoudelijke scholing nodig is.
Meer informatie: