Remedial Teacher
De RT-er is een specialist op (ortho)didactisch en pedagogisch gebied. De RT-er heeft als geen ander kennis op het gebied van leerlijnen en cruciale stappen die daarin gemaakt worden.
Afhankelijk van de visie op zorg en de daarbij passende taakopvatting voor de RT-er kan de RT-er een rol spelen in de directe begeleiding van de leerlingen die werken aan de doelen bij 1F of aan het vergroten van de handelingsbekwaamheid van de leerkrachten.  IB-er en leerkracht zijn op zijn minst op de hoogte van het aanbod van de RT zodat de leerling op een eenduidige manier ondersteund wordt.