Schoolbegeleider

De adviseur leerlingenzorg kan tijdens de leerlingenbespreking de leerkracht en IB-er ondersteunen bij het selecteren van leerlingen die in aanmerking komen voor werken aan referentieniveau 1F. Daarbij kan handelingsgericht onderzoek nodig zijn. Daarnaast kan de adviseur helpen bij het helder krijgen van de onderwijsbehoeften van de leerling en de begeleidingsbehoeften van de leerkracht. Wanneer een school planmatig en handelingsgericht werkt aan referentieniveau 1F volgt ze daarbij cyclisch de onderdelen waarnemen, begrijpen,  plannen, en realiseren. Het is goed deze fasen expliciet te doorlopen zodat de school een eigen beleid kan ontwikkelen en de vaardigheden ook bij andere leerlingen toe kan passen. Tot slot kan de adviseur ondersteuning geven in de uitvoering van het werken met 1F.

De adviseur rekenen/ wiskunde kan op klassenniveau en op teamniveau een rol spelen in het begeleiden van het proces om werken aan referentieniveaus in te voeren in de school. Daarnaast kan deze adviseur een rol spelen in het vergroten van de handelingsbekwaamheid van leerkrachten op het gebied van reken rekenleerlijnen, rekendidactiek en het realiseren van effectieve instructie en klassenmanagement bijvoorbeeld door middel van scholing inclusief klassenbezoeken en nagesprekken.

Een goede fasering en dosering van het aanbod op de verschillende onderdelen is essentieel om leerkrachten niet te overladen met do’s en don’ts.