Doelen en inhouden

Uitgangspunten

Bij het verantwoord opstellen van de doelen als concretisering bij 1F zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

De doelen:

 • passen binnen de wettelijke kaders van de kerndoelen
 • ondersteunen de aansluiting op het vervolgonderwijs (VMBO BB/KB)
 • sluiten qua formulering aan bij de wijze waarop doelen in de huidige methoden beschreven staan
 • bieden een basis om leerlingen weer tot leren te brengen
 • passen bij de voorwaarden die de maatschappij stelt aan basisschoolleerlingen (redzaamheid)

Naast de inhoud van de doelen bij 1F is het belangrijk dat het onderwijsaanbod in de klas zorgvuldig wordt vormgegeven. De rol van de leerkracht is daarin essentieel.

Doelen en inhouden per domein

Op basis van de doelen bij 1F kan de leerstofinhoud per domein worden bepaald. De doelen bij 1F zijn in feite de doelen die minimaal beheerst moeten worden om een goede overgang naar het VMBO KB en VMBO BB te kunnen garanderen. Essentieel is dat 1F nooit het einddoel kan zijn als leerlingen meer kunnen. Het is essentieel om ‘eruit te halen wat erin zit’ en niet te stoppen bij het behalen van 1F.

Er kan geschrapt worden in het leerstofaanbod van de methode. De leerlingen die met een specifieke leerweg met doelen bij 1F gaan werken hoeven immers niet alle stof die de methode biedt te beheersen. 

In de leerstof van groep 7 en 8 wordt veel geschrapt, behalve:

 • elementaire activiteiten rond procenten
 • relatie tussen basisbreuken/verhoudingen en procenten
 • elementair begrip van kommagetallen
 • eenvoudige toepassingen en basismaten uit het meten.

 Uit de stof van groep 6 wordt weggelaten:

 • Getalbegrip met grote getallen boven de 10.000
 • (cijferend) rekenen met grote en moeilijke getallen
 • vergaand gedetailleerd handig en schattend rekenen.

De leerstof van groep 3, 4 en 5 moet beheerst worden met daarbij extra aandacht voor: inzicht in bewerkingen, rekenen met de rekenmachine en rekenen in het dagelijks leven (geld, tijd en meten).

Tip: zwakke rekenaars vinden het prettig dat er in een les niet teveel verschillende doelen naast elkaar worden aangeboden. In plaats van afwisseling in leerlijnen hebben deze leerlingen gestage oefening nodig, het liefst binnen één domein. De doelen bij referentieniveau 1F zijn daarom ook per domein samengesteld. Bij de keuze voor een aanbod met een beperkt aantal doelen uit één domein tegelijkertijd voor een langere periode (meerdere dagen tot weken), is het onderhouden van de doelen die al beheerst worden een aandachtspunt.

Doelen voor zeer zwakke rekenaars
Er is een voorstel voor speciale doelen rekenen-wiskunde einde basisonderwijs voor zeer zwakke rekenaars. Het gaat hierbij om kinderen die doorgaans doorstromen naar het praktijkonderwijs en voor wie het Fundamenteel niveau 1F niet haalbaar is. Voor deze leerlingen sluit het praktisch rekenen en de bijbehorende ‘speciale doelen voor zeer zwakke rekenaars’ het beste aan. Bijvoorbeeld: meten met maatbekers, rolmaten en weegschalen ondersteunen het getalbegrip en de zelfredzaamheid in het dagelijks leven. Vooral ook de leeromgeving nodigt de leerlingen uit om rekenactiviteiten (spontaan) in te zetten.

Meer informatie: