Referentieniveaus
Beschrijving van Referentieniveaus 1F en 1S

De referentieniveaus brengen in kaart wat leerlingen van 12 jaar, 16 jaar en omstreeks 18 jaar moeten begrijpen, kennen en kunnen op het gebied van rekenen-wiskunde. Binnen die gebied zijn vier subdomeinen geselecteerd die samen het overgrote deel van relevante inhouden overdekken: Getallen; Verhoudingen; Meten en Meetkunde; Verbanden.
Voor einde basisonderwijs zijn twee referentieniveaus geformuleerd: fundamenteel niveau 1F en streefniveau 1S. In de tabel hieronder worden deze niveaus uitgewerkt.

  • Bij ‘Toelichting’ vindt u de gehele beschrijving die van toepassing is op 1F en 1S voor het betreffende subdomein.
  • Bij ‘Referentieniveaus’ ziet u alleen de formuleringen van 1F en 1S.
  • Bij ‘Referentieniveaus met voorbeelden’ vindt u bij elk van de formuleringen van 1F en 1S concrete voorbeelden die passen bij het basisonderwijs (uit: Noteboom, A., Os, S. van & Spek, W. (2011) Concretisering referentieniveaus rekenen 1F/1S. Enschede: SLO.)
Domeinen Toelichting Referentieniveaus

Referentieniveaus
met voorbeelden

Getallen

Verhoudingen

Meten en Meetkunde

Verbanden

Referentieniveaus 2F en 2S
Voor leerlingen van ongeveer 16 jaar zijn de referentieniveaus 2F en 2S geformuleerd: 2F sluit aan bij 1F, is het algemeen maatschappelijk niveau en is gedefinieerd op het niveau van het rekendomein van het examenprogramma wiskunde voor vmbo bb en kb. 2S bouwt voort op 1S.